Husön Ratsastajien vuoden 2020 kilpailuavustukset

16.12.2020

Vuoden 2020 kilpailuavustusten hakuohje on julkaistu.

Kilpailuavustuksia on mahdollista hakea Alue- ja A-kilpailuluvista syntyneiden kustannusten sekä kyseisellä tasolla vuonna 2020 kilpailtujen kisamaksujen kattamiseen. Avustuksia maksetaan seuran johtokunnan päätöksellä seuran taloudellisen tilanteen niin salliessa.

Liiteenä hakuohje, josta käy ilmi hakuprosessi sekä avustuksen saamisen edellytykset. Liiteenä lisäksi Excel-hakulomake, jolla avustukseen oikeutetut voivat hakea avustusta.

Hakemuksen voi täyttää ja jättää sen jälkeen, kun kaikki kilpailut, joihin avustusta hakee, on kilpailtu. Hakemus täytyy kuitenkin jättää viimeistään 10. tammikuuta 2021 mennessä.

Lisätietoja seuran puheenjohtajalta:


Karlos Kotkas
puh. 050 405 3147
karloskotkas[at]gmail.com