Kilpailuavustukset 2021

13.12.2021

Husön Ratsastajat ry tukee seuraa edustavien ratsastajien osallistumista kilpailuihin myöntämällä vuosittain kilpailuavustuksia seuran taloudellisen tilanteen sallimien mahdollisuuksien puitteissa.

Husön Ratsastajat ry tukee seuraa edustavien ratsastajien osallistumista kilpailuihin myöntämällä vuosittain kilpailuavustuksia seuran taloudellisen tilanteen sallimien mahdollisuuksien puitteissa.

Avustusten haku 2021

Kilpailuavustuksia on mahdollista hakea Alue- ja A-kilpailuluvista syntyneiden kustannusten sekä kyseisellä tasolla vuonna 2021 kilpailtujen kisamaksujen kattamiseen. Avustuksia maksetaan seuran johtokunnan päätöksellä seuran taloudellisen tilanteen niin salliessa. Seuran vuoden 2021 toimintasuunnitelman mukainen kokonaissumma avustuksen maksamiseen on yhteensä 3.000 euroa. Ensisijaisesti varattu summa käytetään Alue- ja A-lupien maksamiseen ja mikäli tämän jälkeen rahaa on edelleen käytettävissä, jaetaan jäljelle jäänyt summa ratsastajien kesken kisamaksujen kattamiseen kilpailukauden aikana kerättyjen rankingpisteiden suhteessa. 

Kilpailuavustukset haetaan vuoden 2021 kilpailukauden päätyttyä. Kilpailuavustushakemuksen voi täyttää sen jälkeen, kun kaikki kilpailut, joihin avustusta hakee, on kilpailtu. Hakemus täytyy kuitenkin tehdä viimeistään 9. tammikuuta 2022 mennessä. Hakemus tehdään liitteenä olevaan Excel-lomakepohjaan.

Avustusten maksukriteerit

Seura maksaa takautuvasti jäsenensä Alue- tai A-luvan, mikäli seuraavat kriteerit toteutuvat ja mikäli seuran taloudellinen tilanne tämän mahdollistaa:

  • Alueluvan haltija on saavuttanut kilpailukauden aikana vähintään kaksi hyväksyttyä suoritusta aluetason kilpailuissa
  • A-luvan haltija on saavuttanut vähintään viisi hyväksyttyä suoritusta A-tason kilpailuissa.
  • Avustuksen saaja on ollut avustusten kohteena olevalla kilpailukaudella Husön Ratsastajien jäsen.
  • Avustuksensaajan edustusseura on ollut avustusten kohteena olevalla kilpailukaudella Husön Ratsastajat.
  • Avustuksen saaja on hakuajan puitteissa toimittanut hakemuksen ja siinä pyydetyt tiedot
  • Jos avustuksen saajalla on erääntyneitä maksuja seuralle, vähennetään rästissä olevat maksut ko. henkilön avustusosuudesta.

Hakemusten käsittely

Seuran johtokunta käsittelee hakemukset tammikuussa 2022 ja päättää maksuun laitettavat avustukset. Kaikki hakemukset käsitellään kerralla hakuajan päätyttyä. Päätös lähetetään tiedoksi hakijalle, minkä jälkeen avustussumma maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Muuta huomioitavaa

  • Alaikäisellä hakijalla on oltava huoltajan suostumus kilpailuavustuksen hakemiseen. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi tehdä huoltaja alaikäisen kilpailijan puolesta.

Lisätietoja ja hakemukset:

Karlos Kotkas

puh. 050 405 3147

karloskotkas@gmail.com