Seura

 

HUSÖN RATSASTAJAT RY TOIMINTALINJA

 

Husön Ratsastajat ry eli HuRa on helsinkiläinen ratsastusseura, joka on perustettu vuonna 1982. Suuri osa jäsenistämme ratsastaa Husön Ratsastuskeskuksessa, joka toimii kauniissa Talosaaren kartanomiljöössä. Jäsenistöömme kuuluu myös yksityishevosten omistajia sekä muita hevosten ystäviä.

Seura  järjestää tällä hetkellä juniori-, kilpailu- ja senioritoimintaa. Toiminnassa huomioidaan kaikentasoiset ratsastajat.

Junioritoimintaan kuuluu muun muassa Nappis-hevostaitokerhojen pitäminen. Kilpailutoiminnassa 8-10 kertaa vuodessa Husön Ratsastuskeskuksessa järjestettävät seurakisat tarjoavat seuran jäsenille matalan kynnyksen mahdollisuuden kilpailla koulu- ja esteratsastuksessa. Vuosittain järjestettävä sääntökoulutus sekä ratsustukseen liittyvät lyhytkurssit ja teemaluennot on suunnattu kaikeinikäisille jäsenillemme.

Seuralla on tällä hetkellä lähes 400 jäsentä.

 

SEURAMME VISIO

Seuran visiona on, että jokainen seuran jäsen kokee olevansa tärkeä, hän kehittyy ratsastajana, omaa hyvät hevostaidot sekä nauttii mukanaolosta.
 

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

  • Kannustamme kaikkia osallistumaan omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan seuran toimintaan.
  • Toimintamme on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa.
  • Otamme kaikessa toiminnassamme hevosen ja ratsastajan hyvinvoinnin huomioon.
  • Toimintamme on vastuullista ja taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Husön Ratsastajat ry on lisäksi myös Tähtiseura, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma.

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

 

SEURATOIMINNAN STRATEGIA

Seuramme toimintaa ohjaa seuravat strategiset tavoitteet

  • Kasvatukselliset: Seuran toiminnassa opetetaan ottamaan huomioon toisia sekä vaalimaan hyviä hevosmiestaitoja.

  • Toiminnalliset ja sosiaaliset: Seuran toiminnassa pyritään saamaan jäsenet osallistumaan toimintaan. Toimitaan kannustavasti niin ryhmä kuin yksilötasolla, tuetaan toisiamme niin tallilla, tunnilla kuin kisoissa.

  • Urheilulliset: Seuran toiminnassa annetaan kaikille mahdollisuus osallistua oman taitotasonsa toimintaan niin kilpailuissa, koulutuksissa kuin tapahtumissa.

  • Tiedotukselliset: Seuran tiedonkulku on nopeaa ja paikkansapitävää.

  • Viihtyvyyteen ja ilmapiiriin liittyvät: Seuramme on helposti lähestyttävä ja kaikki ovat tervetulleita mukaan seuran toimintaan.

SEURAN ORGANISAATIO

Seuralle valitaan johtokunta joka ohjaa seuran toimintaa. Johtokuntaan valitaan puheenjohtaja sekä 6 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Seura valitsee itselleen joka vuosi uuden puheenjohtajan, kun taas johtokunnan jäsenen kausi on kaksivuotinen. Syyskokouksessa valitaan kolmen erovuorossa olevan johtokunnan jäsenen tilalle kolme uutta jäsentä. Johtokunnasta valitaan jaostojen vetäjät.

Johtokunta kokoontuu noin 6-8 kertaa vuodessa. Koollekutsujana toimii puheenjohtaja joka myös organisoi toimintaa. Jaostojen vetäjät kutsuvat jaostonsa yhteen ja suunnittelevat toimintaansa. Päätökset tehdään kuitenkin johtokunnan kokouksissa. Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin sekä taloudenhoitajan.

 

YHTEYSTIEDOT

Seuran yhteystiedot löytyvät täältä

 

TOIMINTALINJAN VAHVISTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN

Husön Ratsastajat ry:n toimintalinja vuosittain seuran syyskokouksessa. 

Kuvassa Rebecca Susiluoto ja poni Mymmeli, kuvan ottaja Emmy-Lie Toivonen

Husön Ratsastajille on myönnetty Tähtimerkki.

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen uusi seurojen
laatuohjelma. 
Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän
lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka
sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy
heidän mukanaan.


Yhteistyökumppanit

Husön Ratsastajat tekee jatkuvaa tiivistä yhteistyötä Husön Ratsastuskeskuksen kanssa. Husön Ratsastajien jäsenenä saat Hippos-lehden ja olet tapaturmavakuutettu kaikissa hevosharrastukseen liittyvässä toiminnassa, kuten hevosta hoitaessa, tunneilla ja kilpailuissa. Seuran jäsenet saavat myös 10 %:n alennuksen kaikista normaalihintaisista hevosen ja ratsastajan tarvikkeista Kirahvi Oy:n myymälässä ja verkkokaupassa https://www.kirahvioy.fi