Seura

 

HUSÖN RATSASTAJAT RY TOIMINTALINJA

 

SEURAMME VISIO

 

Husön Ratsastajat ry eli HuRa on helsinkiläinen ratsastusseura, joka on perustettu vuonna 1982. Suuri osa jäsenistämme ratsastaa Husön Ratsastuskeskuksessa, joka toimii kauniissa Talosaaren kartanomiljöössä. Jäsenistöömme kuuluu myös yksityishevosten omistajia sekä muita hevosten ystäviä.

 

HuRassa on nuoriso-, kilpailu- ja senioritoimintaa. Nuorison toimintaan kuuluvat muun muassa hevostaitokerhojen pitäminen ja kilpailujaos vastaa nimensä mukaisesti kaikesta kilpailuihin liittyvästä. Tällä hetkellä kilpailujaos on sulautettu osaksi johtokuntaa, joka järjestää 1-tason kilpailut joka kuun ensimmäinen sunnuntai muiden vapaaehtoisten kanssa.

 

Seuran toiminta tähtää harraste- ja kilpailutoimintaan. Jokainen seuran jäsen kokee olevansa tärkeä, hän kehittyy ratsastajana, omaa hyvät hevosmiestaidot sekä nauttii mukanaolosta. Toiminnassa huomioidaan eritasoiset ratsastajat. Seuralla oli vuonna 2019 reilut 300 jäsentä.

 

 

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET

 

Seura kannustaa kaikkia osallistumaan omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan toimintaan. Toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa. Otamme kaikessa toiminnassamme hevosen ja ratsastajan hyvinvoinnin huomioon. Husön Ratsastajat ry on lisäksi myös Tähtiseura, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma.
Seuralle myönnetty Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

 

 

SEURATOIMINNAN TAVOITTEET

 

Seuramme toiminnan tavoitteet

  • kasvatukselliset, seuran toiminnassa opetetaan ottamaan huomioon toisia sekä vaalimaan hyviä hevosmiestaitoja

  • toiminnalliset ja sosiaaliset, pyritään saamaan jäsenet osallistumaan toimintaan. Toimitaan kannustavasti niin ryhmä kuin yksilötasolla, tuetaan toisiamme niin tallilla, tunnilla kuin kisoissa

  • urheilulliset, annetaan kaikille mahdollisuus osallistua oman tasonsa toimintaan niin kilpailuissa, koulutuksissa kuin tapahtumissa

  • tiedotukselliset, tiedonkulku on nopeaa ja paikkansapitävää

  • viihtyvyyteen ja ilmapiiriin liittyvät, tehdään seurasta helpommin lähestyttävä

 

Konkreettisia tavoitteita

  • toimijoiden sitouttaminen seuran hankkeisiin

  • viestinnän parantaminen entisestään

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi

  • toimijoiden palkitseminen ja kannustaminen

  • seuran vuosikellon suunnittelu

  • nettisivujen ja Facebook – sivujen päivittäminen vielä selkeämmin ja useammin

 

 

SEURAN TOIMINTATAVAT JA PERIAATTEET

 

Seuran tärkein yhteistyötaho on Husön Ratsastuskeskus. Ratsastuskoulu muodostaa omat ratsastusryhmänsä toimintansa mukaisesti.

 

Seura järjestää useita kilpailuita vuodessa. Kilpailut jaottuvat 1-tason koulu- ja esteratsastuskilpailuihin. Kilpailuihin osallistuminen on vapaaehtoista. Kilpailujen lähtömaksut ovat seuran jäsenille 10 € ja hevosvuokra ratsastuskoulun oppilailta 20 €. Muiden seurojen jäsenet maksavat 20 € ilmoittautumismaksun. Jälki-ilmoittautumismaksu on aina ilmoittautumismaksu kaksinkertaisena. Kilpailuihin osallistuvien tuntiratsastajien tulee osallistua niin radanrakennuksiin kuin -purkuihin sekä toimimaan toimihenkilöinä. Toimihenkilönä toimimisesta seura tarjoaa kisoissa juotavaa ja syötävää.

 

Seuran rooli on tärkeä myös koulutuksessa. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua kerhojen toimintaan. Kerhoissa opetetaan hevosmiestaitoja. Seura järjestää yhteistyössä ratsastuskeskuksen kanssa myös mm. avointen ovien päiviä, ns. ”Nouse Ratsaille” – päiviä sekä juhlia, kuten joulunaikaan pikkujoulut.

 

Tiedotusta hoidetaan seuran kotisivujen, Facebook -sivujen ja ilmoitustaulujen kautta. Ajoittain saatetaan lähettää myös jäsenkirjeitä ratsastuskoulun tiedotteiden mukana. Seuran sähköpostiin ja Facebookiin voi jättää viestejä seuralle.

 

Johtokunnan kokouksiin voivat ottaa osaa myös jaostojen jäsenet, tällä tavalla varmistetaan sujuva yhteistyö.

 

 

SEURAN ORGANISAATIO

 

Seuralle valitaan johtokunta joka ohjaa seuran toimintaa. Johtokuntaan valitaan puheenjohtaja sekä 6 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Seura valitsee itselleen joka vuosi uuden puheenjohtajan, kun taas johtokunnan jäsenen kausi on kaksivuotinen. Syyskokouksessa valitaan kolmen erovuorossa olevan johtokunnan jäsenen tilalle kolme uutta jäsentä. Johtokunnasta valitaan jaostojen vetäjät.

 

Johtokunta kokoontuu noin 6-8 kertaa vuodessa. Koollekutsujana toimii puheenjohtaja joka myös organisoi toimintaa. Jaostojen vetäjät kutsuvat jaostonsa yhteen ja suunnittelevat toimintaansa. Päätökset tehdään kuitenkin johtokunnan kokouksissa. Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin sekä taloudenhoitajan.

 

 

 

Seuran pelisäännöt

 

Seuralle on tehty pelisäännöt ”huoneentaulun” muodossa. Pelisäännöillä halutaan luoda jokaiselle tallilla kävijälle tunne että hän on tärkeä osa seuraa. Pelisääntöjä vaalitaan kerhoissa sekä kaikissa seuran järjestämissä tapahtumissa. Mahdolliset valitukset tai erimielisyydet ratkotaan johtokunnan toimesta.

 

Seuran toimintamuodot

 

Kilpailu- ja valmennusjaos = tällä hetkellä osa johtokuntaa

• Järjestää este- ja koulukilpailuja

• Järjestää kilpailukokeita ja -koulutuksia

• Organisoi ratsastuskeskuksen kanssa valmennustilaisuuksia

• Esittelee ja suosittelee johtokunnalle valmennus- ja kilpailuavustusten maksamiset

 

Nuorisojaos

• Järjestää hevosmiestaitokerhoja

• Järjestää seuran nuorisojäsenille tapahtumia ja luentoja mm. tutustumisia eri talleihin, liikuntamuotoihin, retkiä yms.

 

Hevosmiestaitokerhot

• Nappis 7-16 -vuotiaille seuran jäsenille, jossa tavoitteena on suorittaa SRL:n perushoitomerkki

• Junnis 10-16 -vuotiaille seuran jäsenille, jossa tavoitteena on suorittaa SRL:n Hoito I ja Hoito II –merkit sekä mahdollisuuksien mukaan ruokinta- ja lääkintämerkit

• Sennis yli 17 -vuotiaille seuran jäsenille, jossa tavoitteena on suorittaa SRL:n perushoitomerkistä eteenpäin merkkejä.

 

Jäsenrekisterivastaava

• Toimittaa SRL:ään ja muihin yhteistyökumppaneihin paikkansapitävät jäsentiedot

 

 

YHTEYSTIEDOT

 

Seuran yhteystiedot löytyvät täältä

 

 

TOIMINTALINJAN VAHVISTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN

 

Husön Ratsastajat ry:n toimintalinja hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 27.11.2017. Hallitus päätti, että toimintalinjan sisältöä tarkistetaan seuraavan kerran, kun uusi johtokunta kokoontuu ensimmäisen kerran ensi vuoden alussa. Toimintalinjan sisältöä käsitellään seuraavan kerran johtokunnan kokouksessa ennen syyskokousta, jäsenistö voi lähettää kommentteja sisältöön liittyen ennen sitä sähköpostilla tai Facebookin kautta.

Kuvassa Rebecca Susiluoto ja poni Mymmeli, kuvan ottaja Emmy-Lie Toivonen

Husön Ratsastajille on myönnetty Tähtimerkki.

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen uusi seurojen
laatuohjelma. 
Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän
lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka
sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy
heidän mukanaan.


Yhteistyökumppanit

Husön Ratsastajat tekee jatkuvaa tiivistä yhteistyötä Husön Ratsastuskeskuksen kanssa. Husön Ratsastajien jäsenenä saat Hippos-lehden ja olet tapaturmavakuutettu kaikissa hevosharrastukseen liittyvässä toiminnassa, kuten hevosta hoitaessa, tunneilla ja kilpailuissa. Seuran jäsenet saavat myös 10 %:n alennuksen kaikista normaalihintaisista hevosen ja ratsastajan tarvikkeista Kirahvi Oy:n myymälässä ja verkkokaupassa https://www.kirahvioy.fi