Toimihenkilötehtävät

Jokaisen Husön tuntihevosella ratsastavan tulee suorittaa hänelle annettu toimihenkilötehtävä. Alla kuvaukset eri tehtävistä, luethan etukäteen kisoihin annetun tehtäväsi kuvauksen!

 

Toimihenkilötehtävien kuvaus

Liputtaja (este)

* seisoo ratamestarin näyttämässä paikassa lähtö- tai maalilinjan tuntumassa
* nostaa lähtölipun, kun tuomari antaa merkin (viheltää pilliin)
* nostaa maalilipun, kun ratsukko lähestyy viimeistä estettä
* liputtaa (laskee lipun alas), kun hevosen ensimmäinen osa ylittää linjan

*liputtaa (laskee lipun alas) aina poispäin ratsukosta, kuitenkin niin, että liputus on selkeästi havaittavissa

Ratahenkilöstö (este)
* SEURAA ratsukkoa, VAROO häiritsemästä suoritusta
* nostaa pudonneet puomit paikoilleen vasta suorituksen jälkeen, ellei estettä hypätä saman radan aikana useampaan kertaan
* mikäli este hajoaa täysin (kielto) ja suoritus keskeytetään, ratahenkilöstö pyrkii kokoamaan esteen uudelleen mahdollisimman nopeasti
* tarkkailee radan pohjaa, jos on kohtia, jotka saattavat pettää (haravointi, lanaus)

Portin avaajat (este)
* avaavat portin, kun edellinen ratsukko on ylittänyt maalilinjan (esteratsastus)
* sulkevat portin, kun edellinen ratsukko on poistunut ja seuraava on kentällä (esteratsastus)

* huolehtivat, että portti on AINA kiinni, kun ratsukko suorittaa rataa


Portin avaajat (koulu)

* avaavat portin päästääkseen ratsukon radalle, kun tuomari antaa äänimerkin, ja ratsukon tultua lopputervehdykseen avaavat portin uudelleen päästääkseen ratsukon pois radalta (kouluratsastus)

* sulkevat portin suoritusta häiritsemättä ratsukon siirryttyä kouluradalle (kouluratsastus)

* siirtyvät portin suljettuaan rauhallisesti pois portin välittömästä läheisyydestä antaakseen ratsukolle suoritusrauhan
* huolehtivat, että portti on AINA kiinni, kun ratsukko suorittaa rataa

Verryttelyalueen valvoja
* valvoo verryttelyn sujuvuutta ja turvallisuutta, huolehtii ratsastuksen suunnasta ja laittaa esteet sen mukaisesti
* huolehtii että alueella on kerrallaan vai sallittu määrä ratsukoita mikäli määrä on rajoitettu

* tarkistaa, että oikeat ratsukot pääsevät vuorollaan verryttelyyn

* tarkistaa, että esteet ovat korkeintaan 10 cm luokan korkeutta korkeampia ja säännönmukaisia (esteratsastus)
* katsoo, että kaikki ratsastavat kypärä päässä ja muuten asianmukaisissa varusteissa

*valvoo, että ratsastajat kohtelevat ratsujaan ja toisiaan asianmukaisesti

Sihteeri
* tarkistaa ennen luokan alkua, että pöytäkirjat ovat oikeassa järjestyksessä ja, että niitä on riittävästi
* kirjoittaa tulospöytäkirjaan virhepisteet ja ajan, jotka tuomari ja ajanottaja hänelle ilmoittavat (esteratsastus)
* näyttää kuuluttajalle ratsukon tuloksen (esteratsastus)
* kirjaa selkeällä käsialalla ylös suorittavan ratsukon pisteet ja tuomarin kommentit (kouluratsastus)
* luokan päätyttyä antaa tulokset kuuluttajalle palkintojen jakoa varten
 

Ajanottaja (este)
* Käsikellot: ottaa käsikellolla suorituksille ajat (liputuksista)

*Käsikellolla ajanotto alkaa siitä, kun lähtölinjan liputtaja laskee lippunsa alas (ratsukko ylittää lähtölinjan) ja päättyy siihen, kun maalilinjan liputtaja laskee lippunsa alas (ratsukko ylittää maalilinjan)

* näyttää mitatun ajan sihteerille


Kuuluttaja
* kertoo ennen luokan alkua luokan korkeuden ja arvostelumenetelmän tai luokassa ratsastettavan kouluohjelman
* kuuluttaa aikataulua ja ilmoittaa esim. milloin seuraava luokka alkaa, koska palkintojenjako järjestetään jne.
* kertoo tilannetietoja: kuka johtaa, johtotulos, siirtyi johtoon, montako sijoittuu
* kuuluttaa ennen suoritusta ratsastajan nimen, hevosen nimen, ratsukon edustaman seuran sekä valmistautuvat ratsukot, ja suorituksen jälkeen ratsukon tuloksen (esteillä virhepisteet ja aika, koulussa tulos ei ole heti saatavilla)


Kanslia

* vastaanottaa maksut ilmoittautuneilta ratsastajilta, tarkistaa jäsenkortit ja rokotustodistukset
* ottaa vastaan jälki-ilmoittautuneet
* osaa informoida kilpailijoita

* huolehtii tulosten laskusta ja tulostietojen informoinnista eteenpäin
* huolehtii jälki-ilmoittautuneiden ja peruuttaneiden ratsukoiden nimet lähtölistoihin ja kuuluttajalle

 

KK

* huolehtii pohjan kunnosta keräämällä jätökset pois mahdollisimman pian kuitenkin niin, ettei häiritse tai vaaranna suoritusta

 

Lähetti (koulu)

* toimittaa arvostelupöytäkirjat sihteeriltä kansliaan tulosten laskentaa varten

* liikkuu radan vieressä varoen häiritsemästä suorittavaa ratsukkoa